Ambities

Amsterdam biedt ruimte voor onderwijs en zet via verschillende ambities in op een gevarieerd aanbod aan kwalitatief goede scholen. Dit heeft gevolgen voor onderwijshuisvesting in de stad.